top of page
shutterstock_1903260772 groen.png
i4e versterkt risicobewust ondernemen
Het klinkt misschien gek, maar ons team van ervaren mensen helpt vooral het risicobewustzijn bij bedrijven te versterken. Via de polis komt de onderneming in aanraking met ervaren Risk Engineers die wij geschikt achten om dit proces te begeleiden. Met als doel een sterke onderneming te bouwen.
Onze specialisten:
Ervaren mensen in brandschadeverzekeringen en bedrijfsschadeverzekeringen bij brand
 • LinkedIn Social Icon

Arno van den Bosch

Directeur i4e - insurance for everyone

Als een van de nieuwe eigenaren van i4e wil ik het fundament van de organisatie verder versterken en zorgen dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om ondernemers in de brand- en brandschademarkt van dienst te kunnen zijn. 

 

De missie van i4e is om bedrijven risicobewuster te maken en te zorgen dat risicomanagement onderdeel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. Daar kunnen wij als underwriter een grote rol in spelen. Uiteindelijk helpen we de ondernemer door onze verzekeringspolissen aan een veiligere bedrijfscultuur.

Ervaring:

 • Sinds 1992 werkzaam In de verzekeringsbranche, eerst bij een onderlinge verzekeringsmaatschappij

 • 11 jaar branchedirecteur Property en Liabilitybij bij Allianz

 • Sinds 1 november 2021 Senior underwriter bij i4e

 • LinkedIn Social Icon

René Schickendantz

Directeur i4e - insurance for everyone

Als één van de oprichters van i4e en als co-assuradeur heb ik veel ervaring op het gebied van risicovolle verzekeringsobjecten. Daarnaast ben ik als underwriter betrokken bij de acceptatie van grote risicoprogramma’s en zware verzekeringsprojecten in de papier- en houtverwerkende industrie.

 

Typerend voor mij is mijn klant- en resultaatgerichte werkwijze. Ik richt me met onze brandschadeverzekeringen en bedrijfsschadeverzekeringen voor brand primair op industriële bedrijven met een goede risk engineering. Daarbij sluiten wij geen enkele bedrijfstak uit, dus ook de recyclingsector niet. Met mijn ervaring als risk engineer streef ik ernaar dat mijn visie op het gebied van risicomanagement een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Hierdoor ontstaan in mijn opinie sterke, veilige en risicobewuste ondernemingen.

Ervaring:

 • Meer dan 15 ervaring in Underwriting en Risk Engineering

 • Senior Underwriter voor Allianz en AGCS en Broker voor Van Lanschot and Concordia

 • Ontwikkelaar van interne premieberekeningsmodellen en portefeuillebeheersystemen bij Allianz

 • CatNat responsible bij AGCS

 • Auditing voor grote erzekeringsmaatschappijen op de Nederlandse markt (Allianz, HDI, ASR, Generali, STARR, et cetera)

 • Internal Risk Engineer voor Farm Frites

 • Sinds 2013 senior underwriter voor Climbel

 • Sinds 2020 senior underwriter voor i4e

 • LinkedIn Social Icon

Michiel van Houten

Claims consultant i4e - insurance for everyone

Als een ervaren Claims manager werk ik part-time voor i4e en ken ik de ins en outs van de schades. Ik voel me verantwoordelijk voor het op een juiste manier behandelen van complexe schades.

 

Mijn ervaring zit ook in grote internationale opererende ondernemingen waarvoor veel kennis nodig is van de brand‑ en brandschaderisico’s van fabrieken en de bijbehorende terreinen.

Ervaring:

 • Begon in 1987 als Manager Claims bij Kemper

 • Werkte 13 jaar als Manager Claims bij Sampo Industrial Insurance

 • Werkte 8 jaar bij Allianz

 • Zes  jaar claims consultant als  zelfstandige

 • Sinds februari 2021 Claims consultant bij i4e

 • LinkedIn Social Icon

Wout van Vredendaal

Senior underwriter i4e insurance for everyone

Voor mij is het denkwerk achter het praktijken en procedures die ervoor zorgen dat risico’s vanuit verzekeringsoogpunt effectief worden beheerd het mooiste wat er is. Procedures up-to-date houden en ervoor zorgen dat de juiste mensen op de hoogte zijn en in staat zijn om de procedures waar nodig te volgen. Fijn als alles op rolletjes loopt. Wat ik verder doe:

 • Ik accepteer en verstrek maatwerkoplossingen voor grootzakelijke relaties, voornamelijk in co-assurantieverband.

 • ik beoordeel, continueer en verricht mutaties op bestaande verzekeringsovereenkomsten, conform het geldende beleid en de acceptatierichtlijnen.

 • Ik zorg, ontwikkel en onderhoud relaties met makelaars voor de optimalisering van de portefeuille.

 • Ik speel een actieve rol in het kwaliteitsmanagement van i4e.

Ervaring:

 • 45 jaar verbonden aan FrieslandCampina, op het laatst als Corporate Insurance Manager

 • Sinds 1 augustus 2020 Senior underwriter bij i4e

 • LinkedIn Social Icon

Corrie Kroot

Backoffice-manager i4e insurance for everyone

Als manager backoffice ben ik verantwoordelijk voor het vlekkeloos laten verlopen van de polisadministratie en de financiële administratie. Ik ben een ervaren polisbeheerder en gespecialiseerd in complexe beurs-brandpolissen. Ik werk zeer analytisch en oplossingsgericht voor risicobewuste ondernemingen die een stap meer willen zetten. Bij i4e - als vernieuwende co-assuradeur op de markt - voel ik mij als een vis in het water.

Ervaring:

 • Ervaren polisbeheerder, gespecialiseerd in complexe beurs-brandpolissen

 • Werkte bijna 22 jaar bij Van Lanschot Chabot aan polisbeheer Bedrijven en Instellingen

 • Werkte bijna twee jaar aan Polisbeheer & Contractmanagement bij VLC & Partners

 • Sinds december 2020 Manager Backoffice bij i4e

 • LinkedIn Social Icon

Katarina Janikova

Officemanager i4e insurance for everyone

Ik ben met trots officemanager bij dit snelgroeiende assurantiebedrijf. Mijn dagenvul ik met het coördineren van diverse taken die cruciaal zijn voor een soepel verlopende werkomgeving.

Als officemanager ben ik verantwoordelijk voor het beheren van de dagelijkse activiteiten, het bijhouden van agenda's en het waarborgen van effectieve communicatie binnen het bedrijf. Mijn scherp oog voor detail en mijn vermogen om prioriteiten te stellen, stellen me in staat om zelfs in de meest veeleisende situaties mijn werk met gemak te doen.

Wat mijn rol extra boeiend maakt, is de mogelijkheid om als teamspeler te functioneren. Samenwerken met mijn collega's om een positieve werkcultuur te bevorderen, draagt bij aan een harmonieuze sfeer op de werkplek. Mijn communicatieve vaardigheden en vriendelijke houding maken de samenwerking niet alleen efficiënt, maar ook plezierig.

Linda van Leeuwen

Senior underwriter i4e insurance for everyone

 • LinkedIn Social Icon

Voor mij is het boeiendste aspect van mijn werk het strategisch denkwerk achter praktijken en procedures die de effectieve beheersing van risico's vanuit verzekeringsperspectief waarborgen. Het bijhouden van procedures, zodat ze actueel blijven, en ervoor zorgen dat de juiste mensen op de hoogte zijn en bekwaam genoeg zijn om indien nodig de procedures te volgen, geeft me voldoening. 

Mijn taken omvatten onder andere het accepteren en verstrekken van op maat gemaakte oplossingen voor grootzakelijke relaties, voornamelijk binnen co-assurantieverband. Daarnaast leg ik de nadruk op het opbouwen en onderhouden van relaties met makelaars om de portefeuille te optimaliseren. Mijn betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagement van i4e is een actieve rol waar ik trots op ben.

Michiel van Houten

Claims Manager i4e insurance for everyone

 • LinkedIn Social Icon

Als schadebehandelaar bij i4e Insurance for Everyone neem ik een centrale rol in bij het afhandelen van verzekeringsclaims. Mijn dagelijkse taken omvatten een grondig onderzoek naar schadeclaims, waarbij ik de oorzaken en omvang van de schade analyseer.

Ik werk nauw samen met verzekerden om alle benodigde informatie te verzamelen, zoals bewijsstukken en getuigenverklaringen, om de geldigheid van de claim te beoordelen. Mijn communicatie is duidelijk en empathisch, gericht op het informeren van betrokken partijen, waaronder verzekerden en tussenpersonen, over de voortgang en afhandeling van de claim.

Als schadebehandelaar ben ik verantwoordelijk voor het vaststellen van de dekking op basis van polisvoorwaarden en het beoordelen van aansprakelijkheid. Ik volg daarbij de geldende procedures en beleidslijnen, waarbij ik ervoor zorg dat elke schadeclaim nauwkeurig wordt gedocumenteerd en consistent wordt afgehandeld.

Alex van der Klooster

Project assistant i4e insurance for everyone

 • LinkedIn Social Icon

Als projectmedewerker bij i4e Assurantiebedrijf vervul ik een dynamische rol waarin ik betrokken ben bij verschillende facetten van projectmanagement en ondersteunende taken. Mijn dagelijkse taken omvatten het coördineren van projectactiviteiten, het bewaken van de voortgang en het waarborgen van een soepele uitvoering.

Een belangrijk aspect van mijn rol is het assisteren bij het opstellen en bijwerken van projectdocumentatie, zoals planningen, rapportages en statusupdates. Ik zorg ervoor dat deze documenten accuraat zijn en gemakkelijk toegankelijk voor het projectteam.

Daarnaast ondersteun ik bij het communiceren met belanghebbenden, waaronder teamleden, leidinggevenden en externe partners. Ik speel een actieve rol bij het plannen en organiseren van vergaderingen, waarbij ik notulen maak en follow-upacties coördineer.

 

Een ander aspect van mijn functie is het bijhouden van budgetten en het assisteren bij financiële rapportage. Ik werk samen met het projectmanagementteam om ervoor te zorgen dat projecten binnen het toegewezen budget blijven en alle financiële aspecten nauwkeurig worden geregistreerd.

Solliciteer vandaag nog

of neem contact op met Arno van Den Bosch

of bel met 085-0161763 

Foto 09-06-2022 om 13.png

I4e verzekert moeilijk verzekerbare productiebedrijven voor schade door of na brand. Professionele begeleiding bij het minimaliseren van risico’s en maatwerk zijn hierbij de sleutels voor succes.

Verzekeringsmakelaars kunnen contact met ons opnemen of ons een bericht sturen.

i4e Assuradeuren BV
Bezoekadres: Tussenlanen 11
2861 CB Bergambacht
Postadres: Amethysthof 44
3162 RB Rhoon
Tel: 085-0161763
E: info@i4e-assuradeuren.com

 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page