top of page
200424_i4e_home-header_v0.1.0_header1.jpg
i4e assuradeuren b.v.

Beursassuradeur met een AFM-licentie

Brandschadeverzekeringen en bedrijfsschadeverzekeringen door brand

voor elke branche!

Missie
i4e Handjes blauw.png

Elke onderneming met een groot risico op hoge kosten door brandschade en bedrijfsschade door brand is verzekerbaar.

Co-assurantie
EPERTIZE WIT.png

Voor  forse bedrijfsrisico's benutten we de markt van co-assurantie. Samen met andere verzekeraars bieden we adequate en betaalbare oplossingen.

Kwaliteit.png
Maatwerk

Geen situatie is hetzelfde. We bekijken elke casus afzonderlijk, met individuele aandacht voor u als  klant. 

Klokje.png
Expertise

Meer dan 40 jaar ervaring in verzekeren en risk engineering. We hebben veel kennis van de van markt en weten waar we over praten.

OVER I4E
Meer over onze missie en visie

i4e assuradeuren b.v. is er voor ondernemingen die risico lopen op hoge kosten door brandschade en door bedrijfsschade door brand, zoals omzetverlies. Het is onze missie om elke onderneming verzekerbaar te maken. Onze visie hierop is dat onze verzekerden een positieve grondhouding hebben over risicomanagement, zich bewust zijn van de risico's en daar op ieder moment inzicht in hebben, en permanent werken aan het verminderen van de risico's. Zo kunnen wij, verzekerden én i4e samen, verzekeren mogelijk maken tegen beheersbare en aanvaardbare kosten.

Foto 09-06-2022 om 12.36.jpg
Maatwerk in risicobeheersing

De filosofie achter i4e begint met dat wij elk te verzekeren bedrijf beschouwen als een onderneming met specifieke risico’s. En daar leveren we een verzekering op maat voor. Onze aanpak hierbij berust op meerdere pijlers. De belangrijkste is Risk Engineering: het geven van onafhankelijke technische begeleiding aan ondernemers bij het herkennen en analyseren risico’s - een risicoprofiel - en het reduceren ervan. Deze begeleiding leidt in eerste instantie tot een aanpassing van de bedrijfsstrategie en is de eerste schakel in risicobeheersing op langere termijn. Het is dan ook onze intentie om met onze verzekerden een langdurige relatie aan te gaan, zodat we samen de risico's ook daadwerkelijk gaan verminderen en de premies beheersbaar kunnen maken.

Samen verzekeren

Vaak zijn bedrijfsrisico's te fors en te complex voor één verzekeraar. De markt van co-assurantie biedt dan mogelijkheden. Samen met andere verzekeraars, die passen bij onze filosofie, bieden we adequate en betaalbare oplossingen. Zo bereiken we waar we voor staan: een verzekering voor iedereen.

WERKWIJZE

Wat vinden wij belangrijk?
Foto 09-06-2022 om 19.png

Bezoek risk engineer

Voorafgaand aan de ingangsdatum van een verzekering krijgt u een bezoek van een risk engineer.

Foto 09-06-2022 om 13.18 2.png

Vooruitdenken

Een proactieve houding van de ondernemer is van essentieel belang.

Foto 09-06-2022 om 13.19 2.png

Begeleiding

Risicobeheersing is een vak apart met behulp van ervaren risk engineers willen we u bedrijf door en door leren kennen.

WERKWIJZE
ONS PRODUKT
Waar staat i4e voor?
Inzicht in de risico’s, passende maatregelen en een doelgerichte aanpak

We vinden het belangrijk dat ondernemers zien wat er in hun bedrijf mis kan gaan. Inzicht in de risico’s zorgt voor transparantie en beheersbaarheid. Daarbij sturen we aan op een proactieve houding.

 

Inzicht in de risico’s biedt ook inzicht in te nemen maatregelen. We maken voor de ondernemer duidelijk welke verbeteringen mogelijk zijn om de risico’s op lange termijn te beperken.

 

Met onze werkwijze helpen we bedrijven om risicobeheer in de bedrijfsvoering te integreren en continu verbeteringen door te voeren. Hierdoor neemt de kans op schade neemt af en worden premies beheersbaar.

 

Investeren in risicobeheer maakt een bedrijf veerkrachtig. Met als resultaat: minder verliesposten.

Foto 09-06-2022 om 12.51.jpg
shutterstock_336698429-bewerkt.jpg
ONS PRODUCT

i4e: voor brandschadeverzekeringen én bedrijfsschadeverzekeringen  

Met onze werkwijze helpen wij ondernemers bij het 

 identificeren en analyseren van potentiële risico's

in hun bedrijf.

Alle voordelen op een rij:
  • Betrokkenheid

  • Prijsstelling op basis van het risicoprofiel en bedrijfsstrategie

  • Beter inzicht in de risico's

  • Langetermijnrelatie

  • Stabiele premies

  • Investeringen in veerkracht = minder verliezen

Foto 09-06-2022 om 13.png

i4e verzekert moeilijk verzekerbare productiebedrijven voor schade door of na brand. Professionele begeleiding bij het minimaliseren van risico’s en maatwerk zijn hierbij de sleutels voor succes.

Verzekeringsmakelaars kunnen contact met ons opnemen of ons een bericht sturen.

i4e Assuradeuren BV
Tussenlanen 11
2861 CB Bergambacht
Tel: 085-0161763
E: info@i4e-assuradeuren.com

  • Facebook
  • LinkedIn
OVER ONS
bottom of page